Deskundig en Pragmatisch

De RI&E, aan de slag ermee!

 

Onveilige situaties leveren voor organisaties ongewenste risico's op. Een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak (PVA) brengt deze risico’s voor organisaties in kaart en zorgt ervoor dat deze worden beheerst. In art. 5 van de Arbowet (2019) staat beschreven dat het hebben van een actuele goedgekeurde RI&E een wettelijke verplichting is. Onveilig werken, het niet treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen en het niet voldoen aan de wet- en regelgeving kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven en haar medewerkers. Dit kan zijn op het gebied van materiële, lichamelijke of financiële schade.

De wet beschrijft dus dat ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers een actuele RI&E dient te hebben. Bij de RI&E zit een PVA, hierin staan de concrete acties die voorkomen uit de inventarisatie. Er is wettelijk bepaald dat de organisatie moet aantonen actief aan de slag te gaan met de acties uit het plan van aanpak.

De laatste jaren ziet de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger toe op het voldoen aan de wettelijke eisen in relatie met de RI&E en de opvolging en uitvoering van het plan van aanpak. Dit houdt in dat bij ongevallen of incidenten waarbij de NLA betrokken raakt, gevraagd wordt naar de RI&E. Wanneer deze niet aanwezig of voldoende actueel is kan dit leiden tot boetes of andere consequenties die de continuïteit van de organisatie in gevaar kan brengen.

Wat kan jij doen?

Heb je nog geen RI&E? Neem contact op met KAM Adviseur. Zij kunnen je adviseren en samen kijken naar de beste manier voor jullie organisatie om te voldoen aan wet- en regelgeving en dus een goede RI&E met PVA te hebben.

Heb je al wel een RI&E? Pak hem er eens bij!

Pak een aantal acties uit het PVA op en voer deze uit om de organisatie nog veiliger te maken.

Is de RI&E op zichzelf nog wel actueel? Zijn jullie verhuisd of hebben jullie een extra locatie? Hebben jullie een nieuwe B.V.? Dit zijn redenen om de RI&E te laten actualiseren. Neem contact met KAM-Adviseur op. Zij kunnen je helpen.

Door opvolging te geven aan de acties uit de RI&E zorg je ervoor dat de organisatie veiliger wordt.

De RI&E, aan de slag ermee!!