Deskundig en Onafhankelijk

Interne en externe audits

De auditoren van KAM-Adviseur Holland B.V. toetsen of het managementsysteem en de borging van verbetering voldoet aan de gekozen normen.

Een audit dient gehouden te worden door een voldoende deskundig persoon.

KAM-Adviseur Holland B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk van auditoren zodat voor nagenoeg iedere norm de juiste deskundigheid ingezet kan worden. 

De auditoren van KAM-Adviseur Holland B.V. voeren voor organisaties en certificerende instellingen audits in binnen- en buitenland uit op het gebied van:

 • Kwaliteit:
  • ISO 9001;
 • Arbeidsomstandigheden:
  • VCA (VGM Checklist Aannemers);
  • VCU (VGM Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus);
  • OHSAS 18001 (arbeidsomstandigheden).
 • Milieu:
  • ISO 14001;
  • ISO 14064 (CO₂-prestatieladder);
  • BRL 9335 (grond);
  • BRL SIKB 7000 (uitvoeren (water-) bodemsaneringen);
  • BRL SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen);
  • BRL ERM 4000, (Onderhoud en Restauratie Monumenten);
  • BRL 2826 (Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk);
  • BTR (Branche Toelichting Railinfrastructuur);
  • FSC (verantwoord houtgebruik);
  • PEFC (verantwoord houtgebruik);
  • Erkenningsregeling MRF-keurmerk (Metaal Recycling Federatie).
 • Asbest:
  • SC 530 (asbestsanering);
  • SC 540 (asbestinventarisatie).
 • Overig:
  • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);
  • EMVI (Economisch Meest Verantwoorde Investering);
  • ISO 27001 (Informatiebeveiliging).