Deskundig en Onafhankelijk

Interne en externe audits

Toetsen of het managementsysteem en de borging van verbetering voldoet aan de gekozen normen.

Een audit dient gehouden te worden door een voldoende deskundig persoon.

KAM-adviseur beschikt over een uitgebreid netwerk van auditoren zodat voor nagenoeg iedere norm de juiste deskundigheid ingezet kan worden. 

De auditoren van KAM-adviseur voeren voor organisaties en certificerende instellingen audits in binnen- en buitenland uit op het gebied van:

 • Kwaliteit:
  • ISO 9001;
 • Arbeidsomstandigheden:
  • VCA (VGM Checklist Aannemers);
  • VCU (VGM Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus);
  • OHSAS 18001 (arbeidsomstandigheden).
 • Milieu:
  • ISO 14001;
  • ISO 14064 (CO₂-prestatieladder);
  • BRL 9335 (grond);
  • BRL SIKB 7000 (uitvoeren (water-) bodemsaneringen);
  • BRL SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen);
  • BRL ERM 4000, (Onderhoud en Restauratie Monumenten);
  • BRL 2826 (Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk);
  • BTR (Branche Toelichting Railinfrastructuur);
  • FSC (verantwoord houtgebruik);
  • PEFC (verantwoord houtgebruik);
  • Erkenningsregeling MRF-keurmerk (Metaal Recycling Federatie).
 • Asbest:
  • SC 530 (asbestsanering);
  • SC 540 (asbestinventarisatie).
 • Overig:
  • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);
  • EMVI (Economisch Meest Verantwoorde Investering);
  • ISO 27001 (Informatiebeveiliging).