Deskundig en Pragmatisch

Onze adviseurs

Ferre Koopman

Ferre is partner bij KAM-adviseur. Hij heeft zich na zijn studie logistiek toegelegd op auditing en veiligheidskunde (niveau 2, HVK). Hij is sinds 1992 actief als adviseur op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Na ervaring te hebben opgedaan bij diverse adviesorganisaties heeft hij zich in 1995 gevestigd als zelfstandig ondernemer en hij is medeoprichter van de Tripart Adviesgroep B.V.

Ferre houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing in met name de bouw en infra. Daarnaast is hij actief betrokken bij certificerende instellingen in binnen en buitenland en de organisatie van KAM-opleidingen.

 

 

Nicofrans Tromp

Nicofrans Tromp

Nicofrans is partner bij KAM-adviseur. Hij heeft technische bedrijfskunde en bedrijfseconomie gestudeerd. Na ervaring te hebben opgedaan bij diverse adviesorganisaties is hij in 1993 zijn eigen adviesbureau gestart. Hij is medeoprichter van de Tripart Adviesgroep B.V. en is meer dan 10 jaar betrokken geweest bij het BIC-IJmond project, een tripartite samenwerkingsverband voor de begeleiding van (door)startende ondernemingen. Hij is sinds 1990 actief als adviseur op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en veiligheidskunde (HVK).

Nicofrans houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing in met name bouw , infra, metaal en zakelijke dienstverlening. Daarnaast geeft hij leiding aan de back office van KAM-adviseur.

 

 

Cees Ewijk

Cees is partner bij KAM-adviseur. Hij heeft maritieme milieutechnologie gestudeerd. Na ervaring te hebben opgedaan bij milieutechnische adviesbureau’s, diverse overheidsinstanties en certificerende instellingen heeft hij zich in 2003 gevestigd als zelfstandig ondernemer en is hij in 2016 toegetreden als partner bij KAM-adviseur. Hij is sinds 1990 actief als adviseur en auditor op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en milieu- en veiligheidskunde (gecertificeerd Hoger veiligheidskundige en gediplomeerd Asbestdeskundige).

Cees houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing van met name (asbest)sloop en recyclingbedrijven, daarnaast is hij het aanspreekpunt voor milieu- en asbestgerelateerde zaken bij KAM-adviseur.

 

Rian Lemmens

Rian is franchisenemer en opereert vanuit KAM-adviseur Tilburg. Na zijn studie HTS bouwtechnische bedrijfskunde heeft hij eerst als uitvoerder sloop, ondernemer en later als KAM-verantwoordelijke gewerkt voor diverse organisaties in met name de asbest, bouw en sloop. Binnen deze organisaties hield hij zich actief bezig met kwalteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Sinds 2008 is hij zich hierop als zelfstandig adviseur verder gaan toeleggen en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en veiligheidskunde (MVK).

Rian houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing van met name bouw, (asbest)sloop en recylingbedrijven, daarnaast is hij het aanspreekpunt voor milieu- en asbestgerelateerde zaken bij KAM-adviseur. 

 

 

Tinus Schonewille

Tinus is franchisenemer en opereert vanuit KAM-adviseur Hoogeveen. Na zijn studie bedrijfseconomie heeft hij eerst als controller en later als algemeen directeur en KAM-verantwoordelijke gewerkt voor diverse organisaties in met name de bouw en infra. Binnen deze organisaties hield hij zich actief bezig met kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Sinds 2013 is hij zich hierop als zelfstandig adviseur verder gaan toeleggen en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en veiligheidskunde (HVK).

Tinus houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing in met name industrie, bouw en zakelijke dienstverlening. Bij KAM-adviseur is hij verder betrokken bij de opleidingen en CE-markeringstrajecten.

 

 

Hans Schipaanboord

Hans is franchisenemer en opereert vanuit KAM-adviseur Zoetermeer. Na de tuinbouwschool en een studie bedrijfskunde heeft hij onder andere als beheerder begraafplaatsen en hoofd van de groenvoorziening voor de overheid gewerkt. Binnen deze organisaties hield hij zich actief bezig met kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Hans heeft de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en in zijn laatste functie was hij naast hoofd bedrijfsbureau ook de KAM-verantwoordelijke. Sinds 2015 is hij zich hierop als zelfstandig adviseur verder gaan toeleggen en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en veiligheidskunde (MVK). Hans houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing in met name groen, bouw en infra. Bij KAM-adviseur is hij verder betrokken bij de PSO- en CO2 prestatieladder.

 

 

Ilja Schmidt

Ilja is franchisenemer en opereert vanuit KAM-adviseur Lelystad. Hij heeft een achtergrond als projectleider in de (interieur)bouw. Ilja houdt zich sinds 2009 bezig met kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu aspecten en heeft daar aanvullende opleidingen voor gevolgd op het gebied van auditing en veiligheidskunde (MVK).

Ilja houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing in met name de bouw en infra. Bij KAM-adviseur is hij verder betrokken bij de opleidingen.

 

 

Arnold Schrikken

Arnold Schrikker

Arnold is een erkende EHBO/BHV instructeur en wordt door KAM-adviseur ingezet bij de BHV-opleidingen en Veiligheidsdagen. Naast de verplichte Bedrijfshulpverlening geeft hij veiligheidsinstructies en begeleidt hij de noodplan- en ontruimingsoefeningen.

 

 

 

 

Ronald Goerdemann

Ronald is franchisenemer en opereert vanuit KAM-adviseur Geleen. Hij is zijn loopbaan gestart als saneerder en houdt zich sinds 1994 bezig met kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu aspecten. Ronald heeft zich daarbij in het bijzonder gericht op asbest en is opgeleid tot Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA), Asbest Deskundige (ADK), Mentor en Lead-Auditor.

Ronald houdt zich binnen KAM-adviseur bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing bij voornamelijk asbestsaneringsbedrijven. Bij KAM-adviseur is hij verder betrokken bij de opleidingen en de begeleiding van de huidige DAV1 naar het DAV2 niveau en examen.

 

 

Michelle Glorie

Michelle is adviseur bij KAM-adviseur. Zij heeft voeding en diëtetiek gestudeerd. Michelle is bij KAM-adviseur gestart als KAM-opleidingscoördinator. Zij is sinds 2011 actief als adviseur op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu en heeft daarvoor aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van auditing en veiligheidskunde (HVK).

Michelle houdt zich bezig met KAM-advisering, veiligheidskundige ondersteuning en auditing bij met name bouw en infra. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor CO2-prestatieadder, MVO en EMVI gerelateerde zaken bij KAM-adviseur.

 

Jessica Goossens

Jessica is junior adviseur bij KAM-adviseur. Zij is opgeleid als pedagogisch medewerker en heeft aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Zij heeft de ISO 9001; 2015 lead auditor cursus afgerond en is gestart met veiligheidskunde (MVK).

Jessica ondersteunt de KAM-adviseurs bij grote projecten en adviseert en ondersteunt organisaties bij kleinere projecten. Daarnaast houdt zij zich binnen KAM-adviseur bezig met de KAM-opleidingen en verzorgt zij de back office ondersteuning voor de online KAM-managementsystemen.

 

Jolanda Pureveen

Jolanda is medewerkster bij KAM-Adviseur. Na haar studies bedrijfsadministratie en commerciële economie heeft zij gewerkt in diverse administratieve functies. Jolanda houdt zich bezig met administratie en de backoffice ondersteuning van KAM-Adviseur.

 

 

 

 

 

 

Casijn Tromp

Casijn is medewerker bij KAM-adviseur. Hij is na het Gymnasium bij KAM-adviseur gaan werken en heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Hij combineert zijn werk met een studie bedrijfskunde. Casijn ondersteunt de KAM-adviseurs en de back office.

 

 

 

Bart de Vos

Bart is medewerker bij KAM-Adviseur. Bart heeft bedrijfskundige informatica gestudeerd en is betrokken bij diverse ICT-processen bij KAM-Adviseur en ondersteunt de back-office. 

 

 

 

 

 

Ton Jansen

Ton (MVK) is franchisenemer en opereert vanuit KAM-Adviseur Amersfoort. Na zijn studie Personeel&Organisatie te Amsterdam is hij zijn carriére gestart als districtmanager bij een landelijk opererende uitzendorganisatie. Vervolgens is hij lange tijd als zelfstandig ondernemer actief geweest in de kledingbranche.

Na een switch van activiteiten heeft hij een aantal jaren gewerkt als consultant bij een organisatie adviesbureau voor het MKB op het gebied van Arbo-dienstverlening en veiligheid- en management kwaliteitstrajecten.

Vanaf 2011 heeft hij dit werk voortgezet als zelfstandige adviseur. Bij KAM-adviseur houdt Ton zich ook weer bezig met adviseren en begeleiden van MKB relaties op het gebied van Veiligheid en Kwaliteit.